Европейски съюз - връзки с Азия

Информативен портал за Европейския съюз и връзките му с Азия

Европа - Азия

Политиката на Европа за Азия се свежда до множество и различни аспекти на външни отношения от ЕС. За основна характеристика може да се посочи различността в отношенията между двата региона, а именно в икономическо и политическо измерение. Евро-азиатски отношения са свързани и до голяма степен с диалог по отношение на отбраната и сигурността. Или казано с други думи евро-азиатски отношения е добре да се разглеждат като постепенен и бавен процес на приближаване на страните, които са свързвани и обединявани, както от общи инициативи, така и не по-рядко от противоположни интереси. САЕ или Срещата Азия-Европа, с участието и на страни като Бруней, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филипини, Виетнам, Тайланд, Япония, Китай и Южна Корея и още петнадесетте страни от Европейската комисия и членки от ЕС. Тя съществува от 1996 година, когато и стартира самият процес. Продължава да се провежда на всеки две години, под формата на срещи между служители и министри. В…
От създаването на стратегията на ЕС през 1994 г. за Азия, се появяват и множество стратегически документи за страните от ЕС, като Китай, Индия, Япония, Южна Корея. Всички те са свързани и за тях се отнася съществуването на Обединение на държавите от Югоизточна Азия известно още като Association of Southeast Asian Nations или (АСЕАН). Отношенията на европейските и азиатските страни достигнат до висока степен институционализация и на различни равнища. Диалог се реализира, както от експертни срещи, така и от срещи на най-високо равнище. В тях участват правителствени и държавни ръководители от региона на Европа и на Азия, не са малко и представителите на Европейската комисия. По пътя на европейската нагласа, вземайки под внимание икономически и политически измерения на политиката за Азия от страната на Европа, трябва да бъдат съгласувани и различните сфери на политиката. Освен преплитащите се евро-азиатски отношения, които са както по отношение на икономика, така и на търговия,…
Портал имащ за цел да публикува материали свързани с Европейският съюз и неговите връзки с Азия. Тук ще намерите интересни материали за развитието на взаимоотношенията между двата континента.